Đặt Hẹn Tham Vấn
Bắt đầu từ ngày 12 tháng 8 năm 2021, Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ tạm thời gia hạn thời gian hiệu lực cho mẫu đơn I-693, báo cáo kiểm tra y tế và hồ sơ tiêm chủng,....

 

Bắt đầu từ ngày 12 tháng 8 năm 2021, Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ tạm thời gia hạn thời gian hiệu lực cho mẫu đơn I-693, báo cáo kiểm tra y tế và hồ sơ tiêm chủng, từ 2 năm thành 4 năm vì chậm trễ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong quá trình xử lý.

 

USCIS có thể coi mẫu I-693 hoàn thành hợp lệ nếu:

 

USCIS đang thực hiện thay đổi tạm thời này vì sự chậm trễ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong quá trình xử lý và ảnh hưởng đến việc hoàn thành kiểm tra y tế nhập cư bắt buộc của người nộp đơn. Trước đây, USCIS coi mẫu đơn I-693 đã hoàn chỉnh và có hiệu lực 2 năm kể từ ngày bác sĩ phụ trách ký, miễn ngày ký của bác sĩ phụ trách không quá 60 ngày trước khi nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USCIS đang theo dõi để phê duyệt việc điều chỉnh các đơn xin tình trạng dựa trên việc làm nhiều hơn tử từ năm 2005. Chúng tôi ưu tiên điều chỉnh các đơn xin tình trang dựa trên mỗi bước xử lý và xét duyệt của hồ sơ đó trong năm nay. Chúng tôi tiếp tục đưa ra các quyết định xử lý và phân bổ nguồn lực để tăng tốc độ làm việc.

 

Nếu bạn đnag nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng của một thường trú nhân hợp pháp với USCIS (còn được gọi là xin thẻ xanh), vui lòng nộp mẫu I-693, báo cáo kiểm tra y tế và hồ sơ tiêm chủng, cùng với mẫu I-485, đăng ký thường trú hoặc điều chỉnh tình trạng. Làm như vây có thể loại bỏ nhu cầu USCIS đưa ra yêu cầu cung cấp bằng chứng (RFE) và giúp tránh sự chậm trễ của việc xét xử.

 

Để biết thêm thông tin, hãy xem sổ tay chính sách USCIS, tập 8. Khả năm chấp nhận, phần B. Cơ sở liên quan đến việc không chấp nhận vì vấn đề sức khoẻ, chương 4. Xem xét tài liệu kiểm tra y tế.

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI KHI QUÝ VỊ CẦN

Văn phòng tại Hoa Kỳ:

Địa chỉ: 11209 Bellaire Blvd Ste C-15A, Houston, TX 77072

Điện thoại: (346) 646-7788 - 1-888-959-4699

 

Văn phòng tại Việt Nam:

Địa chỉ: 29/93 Đoàn Thị Điểm, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Sài Gòn

Điện thoại: 028 777 00657 - 0901 300 657 - 0908 860 971

 

 HOTLINE PHÒNG VÉ MÁY BAY 24/7: (510) 500-4505

 

THIEN HOANG TRAVEL MULTI SERVICES
×
×

Đăng Nhập

×

Đặt Hẹn Tham Vấn

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng chờ!