Đặt Hẹn Tham Vấn
USCIS gia hạn thêm thời gian cho thẻ xanh 2 năm từ 18 tháng lên 24 tháng cho những ai đang nộp xin thẻ xanh 10 năm theo mẫu đơn I-751 đang chờ xử lý hoặc mẫu đơn I-829.

 

Bắt đầu từ ngày 4 tháng 9 năm 2021, USCIS sẽ gia hạn thời gian mà thông báo biên nhận có thể được sử dụng để hiển thị tình trạng từ 18 tháng lên 24 tháng cho những người nộp mẫu đơn I-751, đơn yêu cầu xóa bỏ điều kiện cư trú hoặc mẫu đơn I-829, yêu cầu của nhà đầu tư về việc xóa bỏ các điều kiện về tình trạng thường trú nhân. USCIS đang thực hiện thay đổi từ 18 tháng thành 24 tháng để phù hợp với thời gian xử lý cho mẫu đơn I-751 và I-829 đã tang lên trong năm qua.

 

 

Thường trú nhân đủ điều kiện nộp mẫu đơn I-751 hoặc mẫu đơn I-829 sẽ nhận được thông báo có thể được xuất trình cùng mẫu đơn I-551, thẻ thường trú nhân (hay còn được gọi là thẻ xanh) được tiếp tục duy trì đến 24 tháng trước ngày hết hạn trên thẻ xanh của họ, trong lúc hồ sơ của họ vẫn đang chờ USCIS giải quyết.

 

Ngoài ra, USCIS sẽ phát hành thông báo biên nhận mới cho những thường trú nhân có điều kiện để nộp mẫu đơn I-751 hoặc mẫu đơn I-829 của họ trước ngày 4 tháng 9 và những trường hợp vẫn đang chờ xử lý. Những thông báo biên nhận đó cũng sẽ là bằng chứng về tình trạng tiếp tục trong 24 tháng sau ngày hết hạn thẻ xanh của họ.

 

 

Lưu ý: những trường hợp thường trú nhân có điều kiện dự định ở ngoài Hoa Kỳ từ một năm trở lên nên xin giấy phép tái nhập cảnh bằng cách nộp mẫu đơn I-131, đơn xin giấy thông hành trước khi rời khỏi đất nươc. Để biết thêm thông tin về du lịch quốc tế với tư cách thường trú nhân, hãy xem thêm tại trang thẻ xanh của USCIS.  

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI KHI QUÝ VỊ CẦN

Văn phòng tại Hoa Kỳ:

Địa chỉ: 11209 Bellaire Blvd Ste C-15A, Houston, TX 77072

Điện thoại: (346) 646-7788 - 1-888-959-4699

 

Văn phòng tại Việt Nam:

Địa chỉ: 29/93 Đoàn Thị Điểm, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Sài Gòn

Điện thoại: 028 777 00657 - 0901 300 657 - 0908 860 971

 

 HOTLINE PHÒNG VÉ MÁY BAY 24/7: (510) 500-4505     

THIEN HOANG TRAVEL MULTI SERVICES
×
×

Đăng Nhập

×

Đặt Hẹn Tham Vấn

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng chờ!